Haldun PAK

Yönetim Kurulu Başkanı

Muhammet Nezif EMEK

CEO

Prof. Dr. Arif YAVUZ

Finans ve Ekonomi

Şaban KÜÇÜK

Denetim

Hakan ÇELİK

Üyelerarası İlişkiler ve İşbirliği

Av. Naile Ülkü Karaaslan

Hakem Heyeti