Haldun PAK

Yönetim Kurulu Başkanı

Rana Tülin Yazıcı

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Hakan ÇELİK

Üyelerarası İlişkiler ve İşbirliği

Esra Yıldızoğlu

Genel Sekreter

Av. Naile Ülkü Karaaslan

Denetim Kurulu Başkanı