Vizyon & Misyon

Tüm Üst Düzey Yöneticiler Derneği

Hak ve hukuk, barış, güven, adalet ve fırsat eşitliği gözetilerek; yenilikçi, çevresine duyarlı ve gelişime açık lider ekolünün oluşturulmasını sağlamak, üst düzey yöneticilerin bilgi ve tecrübeleri ile oluşan ortak akılla sosyoekonomik sistemin paydaşları olan kamu, özel ve diğer sivil toplum kuruluşlarına ortak faydayı gözeterek çözüm ve öneriler sunmak, verimli ve etkin stratejiler geliştirmesine ve uygulamasına yardımcı olmak, Türkiye’de ve küresel düzeyde platform birliklerini oluşturarak sosyal faydayı en üst seviyeye çıkarmaktır.

Toplumu ve idari yönetimi daha ileriye taşıyacak, sürdürülebilirliği arttıracak çalışmaları gerçekleştirme amacı olan tüm üst düzey yöneticilerin projeleri ve şahsi tecrübeleri ile içerisinde yer aldığı bir platform olmaktır.

Bu bakış açısını benimseyen her üst düzey yöneticinin içerisinde yer almayı isteyeceği bir yapı oluşturmak hedefindeyiz.