preloader

Dayanışma

Üyeler arasında dayanışmayı sağlamak ve toplumun sosyal, kültürel, teknolojik, bilimsel ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmak temek prensiplerimizdendir.

Gelişim

Endüstri 4.0. ve dijital dönüşüme katkı sağlayarak nesnelerin interneti başta olmak üzere dijital teknolojilerin gelişmesini sağlamak ve bilinirliğini artırmayı hedefliyoruz.

Sürdürülebilirlik

Ülkemizde ve dünyada sürdürülebilirliği sağlayacak, kalıcı, katma değerli teknolojik ve inovatif çözümler geliştirmesine destek olma projelerimiz mevcuttur.

Kalkınma

Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasında sektörel potansiyelleri en iyi şekilde değerlendirerek ulusal ekonomi politikaları ve uluslararası iş birlikleri oluşturmak hedefimizdir.

Hakkımızda

CEO Platformu Nedir?

Tüm Üst Düzey Yöneticiler Derneği ya da bilinen adıyla CEO Platformu, tüm üyelerinin yetkin ve yetkili olduğu bir yapıda bireysel tecrübeleri ve çağın tüm imkanlarını kullanarak, toplumsal faydayı amaçlayan bunu yaparken de kadimden kıdeme ilerleyen bir bakış açısı ile yenilikçi ve çözüm odaklı hareket eden yeni nesil bir sivil toplum kuruluşudur.

CEO Platformu

Çalışma Alanlarımız

CEO Platformu olarak amaçlarımız kapsamında aşağıdaki alanlarda komiteler ve ilgili birimler vasıtası ile çalışmalarımızı ve sosyal sorumluluk projelerimizi yürütmeyi hedeflemekteyiz.

CEO Platformu

CEO Platformu İle Her Zaman Yükselişte Olun