CEO Platformu’nun Sembolü Neden Baykuş Seçilmiştir?

CEO Platformu’nun Sembolü Neden Baykuş Seçilmiştir?

Gerek Türk tarihinde gerekse de dünya mitolojisinde önemli bir yere sahip olan baykuş, özellikleri ve taşıdığı anlamlarla platformumuzun da sembolü olarak seçilmiştir.
Baykuş’un ön plana çıkan özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:
• Yunan mitolojisi başta olmak üzere, pek çok Türk kavminde bilgeliğin sembolü olan baykuş; bilgili, iyi ahlaklı, olgun ve örnek olma halini ifade eder.
• Baykuşlar savaş zamanlarında zaferin ve başarının simgesi olarak kullanılırdı.
• Yüksek görüş meziyetleri sayesinde ileriyi görebilir, esnek boyun yapısı sebebiyle de çevresinde olanlara çok hakimdir.
• Duyma yetileri çok güçlü olduğu için çevresindeki gelişmelere karşı her zaman farkında ve hazırdırlar.
• Tatar kültüründe baykuş, yol göstericidir.
• Moğol kültüründe korumacıdır.

CEO Platformunun her bir bireyi; kurumsal dünyada sektörlerindeki öncüler ve liderlerdir. Bu liderliği ve önderliği yansıttığını düşündüğümüz baykuş sembolünü seçerken üyelerimizin şu özelliklerini referans kabul ettik:

Bilge ve Paylaşımcı: Bilgelik, kendini tanıma haliyle başlar, hayattan edindiklerini faydalı amaçlar uğruna kullanan, paylaşan anlamlarına gelir. Platformumuz kişinin kendi gelişimine dair katkılarda bulunduğu gibi çevresine ve topluma da fayda sağlayacak projelerin geliştirilmesini hedef almaktadır.

Başarı ve Yol Göstericilik / Korumacılık: Edindiğimiz tecrübeleri, gelecek nesillerin daha sağlam adımlarla ilerleyebilmeleri için kullanmak içgüdüsel olarak bizlere bir mutluluk vermektedir. Sahibi değil, emanetçisi olduğumuz kabiliyetlerimizi insanlık namına faydaya dönüştürmek bizim sorumluluğumuz, ödevimizdir. Planladığımız her bir proje ile ülke kalkınmasına hizmet edeceğimize dair müjdeler verecek nitelik ve nicelikte işler sergilemek gayretindeyiz.

Çevre Hakimiyeti, Farkındalık ve Hazırlık: Hedeflerimizi ve büyük bir hızla değişen gündemlerimizi göz önüne aldığımızda, hızla gelişen ve değişen dünyayı, bir baykuşun çevre hakimiyeti gibi, en geniş bakış açısıyla algılayabilmeyi, çevremizde olup biten her türlü gelişmeye hazırlıklı ya da en azından hızlı tepki verebilir hale gelmeyi hedefliyoruz. Platformumuz, üyelerinin gücü ve özellikleri ile kadimden kıdeme bir köprü kurarak geleceği en faydalı şekilde inşa etmeyi amaçlamaktadır.